Zorganimaties

In opdracht van FreshTv ontwikkelden we een tweetal animaties voor een klant die zorg biedt. De eerste animatie is gericht op kinderen en legt uit wat een AED is en hoe hij gebruikt kan worden. 2D-personages lopen hierbij rond in een 3D-wereld, en lopen daarin zo’n AED tegen het lijf.

De tweede animatie, die je hieronder treft, legt uit wat een zorgvilla is en hoe dat zorg aan huis mogelijk maakt. Zo kan iemand die zorg nodig heeft dicht bij zijn familie blijven, en daarom is de animatie gericht is op een ouder publiek. De stijl kent veel raakvlakken met de AED-opdracht.

Explanimation
Stijl:
2D / 3D / Characters
Klant: FreshTV
Software: Illustrator, After Effects, Cinema 4D