PRACTORATEN

Practoraten, je hoort er steeds meer over, maar wat zijn ze nu precies? en wat is nu hun rol binnen het onderwijs? Om deze vragen zo duidelijk mogelijk beantwoord te krijgen, zijn wij gevraagd dit te beantwoorden middels een animatie. 

Presentatie
Stijl:
2D / 3D
Klant: Practoraten 
Samenwerking: Just Look Around
Software: Illustrator, After Effects, Cinema 4d