RAZE OM
PROTTERS

In Raze om protters zet Eelco Venema actuele, maatschappelijke vraagstukken rondom zorg, participatie, inclusiviteit, zingeving en eenzaamheid om in een tragikomisch schouwspel tussen vier spelers, waarbij hij met humor en empathie de soms schrijnende werkelijkheden aan het licht brengt.
Voor deze voorstelling zijn wij gevraagd invulling te geven aan de video die tijdens het stuk vertoond werd op een zestal
tv-schermen.

Live video
Stijl:
2D 
Klant: Tryater
Software: Illustrator, After Effects, Cinema 4d
Regie: Eelco Venema
Muziek: Snoet&Smoel