Verandering
in de zorg

Er zijn de afgelopen jaren nogal wat veranderingen gaande in de zorg. Via FreshTv kregen we de opdracht om voor de werknemers van een zorgbedrijf deze veranderingen kort en bondig samen te vatten. Doel van de animatie is dus informeren, en zo onduidelijkheden bij de werknemers weg te halen.

Explanimation
Stijl:
2D / 3d
Klant: FreshTv
Software: After Effects, Illustrator, Cinema 4d

Animatie_medewerkers_V6_01126